Empresa familiar creada l’any 1986 dedicada a la fabricació i col.locació de reixats metàl.lics galvanitzats i plastificats. Posteriorment s’expandeix dins el mercat del sector de la metal·lúrgica i aconsegueix el certificat homologat de soldadura d’electrode i contínua de gas.

Actualment treballa amb projectes com:
  • Baranes: De ferro i inoxidable. Senzilles i combinades amb vidres o fusta
  • Escales: Rectes, curvades i amb esglaons de religa.
  • Portes: peatonals i de garatge amb planxa perforada o llisa, basculants, enrollables, i tallafocs Rf60-Rf120
  • Automatismes: Automatització de portes amb motors hidràulics i elèctrics. Comandaments a distància i centraletes.
  • Construcció: Ferratges necessaris per l’inici i execució d’una obra.
Per contactar amb nosaltres:
   Tel.: 93.854.03.24
   Fax.: 93.854.03.24
   E-Mail.: info@telesroda.com